Instalacja 7,5 kWp w Łęczycy k/Poznania

Instalacja 3,35 kWp w Mosinie

Instalacja 6,5 kWp w Mosinie

Instalacja 3,35 kWp w Mosinie

Instalacja 4kWp w Mosinie

Instalacja 7 kWp w Mosinie

Instalacja 6,7 kWp w Rogalinku

Instalacja 3,06 kWp w Rogalinku

Instalacja 9,9 kWp w Krosinku k/Mosiny

Instalacja 6,4 kWp w Mosinie