Instalacja 9 kWp na Firmie w Poznaniu

Instalacja 8,3 kWp w Mosinie

Instalacja 5,5 kWp w Puszczykowie

Instalacja 3,1 kWp w Poznaniu

Instalacja 6,2 kWp w Żabnie

Instalacja 8,3 kWp w Mosinie

Instalacja 8,6kWp w Pecnej

Instalacja 5,5 kWp w Krosinku

Instalacja 6 kWp w Mosinie

Instalacja 6,21 kWp w Pecnej