Instalacja 9,7 kWp w Krośnie k/ Mosiny

Instalacja 8,6 kWp w Żabnie

Instalacja 3,1 kWp w Wirach

Instalacja 10 kWp w Mosinie

Instalacja 5,5 kWp w Mosinie

Instalacja 10 kWp w Mosinie

Instalacja 6,2 kWp w Mosinie

Instalacja 4,15 kWp w Krajkowie

Instalacja 7,25 kWp w Żabnie

Instalacja 4,15 kWp w Mosinie